flandrski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dabia nimi mury Sukiennic w ,,Hołdzie Pruskim“. Wawel który zaczął się odbudowywać w stylu odrodzenia włoskiego z samym początkiem XVI-tego wieku, aby stać się około połowy tego stulecia jedną z najwspanialszych siedzib monarszych w Europie, już od przyjazdu Bony w roku 1518tym, dzięki niej zresztą, jako że przywiozła w swej wyprawie kilka najnowszych opon flandrskich, rozbłysnął barwą i świetnością na miarę najlepszych wzorów owoczesnej sztuki dekoratorskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janta, Aleksander 1961. Losy i ludzie. Spotkania – przygody – studia 1931–1960, Londyn : Wiadomości
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.