flebograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Należy przy tym pamiętać, iż dla określenia poziomu podwiązania żył najbardziej miarodajne wydaje się być badanie flebograficzne podudzia i uda, jak i miednicy. Szczegółowa omówienie rozpoznawania zakrzepów' żylnych czytelnik znajdzie w innym rozdziale...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Januszewicz, Włodzimierz, Chlebus, Henryk (red.) 1974. Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.