fluoksetyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie badania kliniczne II lub III fazy. Wśród leków wywierających ukierunkowane działanie noradrenergiczne wymienić należy: binedalinę, maprotylinę, mianserynę, rolipram, wiloksazynę, tyreoliberynę. Do leków hamujących doneuronalny wychwyt serotoniny (a więc działających serotoninergicznie) należą: alaproklat, cytalopram, femoksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina, indalpina, paroksetyna. Środkami, które wywierają działanie dopaminergiczne są amfebutamon i amineptyna. Część z wymienionych środków nie jest zarejestrowana i dopuszczona do stosowania w lecznictwie. (S. P.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.