fluorograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) genowskich Anoda wolframowa ma centralnie położony otwór o średnicy 2 mm. Pozwala on na częściowy przepływ elektronów. Cały układ znajduje się w komorze próżniowej (rys. 139). W odległości około 50 cm przed układem elektrod znajdują się cienkie folie miedziane, które stanowią przedmiot zdjęcia. Z tyłu za nimi, umiejscowiona jest kaseta z błoną elektronoczułą i oddzielona od niej kaseta z błoną czułą na promieniowanie rentgenowskie. Do zdjęć fluorograficznych służy normalny aparat fotograficzny, który przechwytuje obraz odbity od zwierciadła. Folie miedziane pokryte są warstwą fluoryzującą. Oczywiście, otrzymane trzy obrazy zdjęciowe różnią się w szczegółach, które jednak dla oceny procesu wzajemnie się uzupełniają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Solf, Kurt Dieter 1980. Fotografia. Podstawy, technika, praktyka, przekł. Z. Michalski, A. Wrzesiński, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.