flutter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W celu zmniejszenia e. buduje się sale o odpowiednich wymiarach i kształtach; powstawaniu e. zapobiega też właściwy rozkład materiałów dźwiękochłonnych i ukształtowanie sufitów. Gładkie, równoległe ściany powodują powstawanie e. wielokrotnego, tzw. trzepoczącego (flutter e.); można temu zapobiec, budując ściany nierównoległe lub wykładając ścianę przeciwległą materiałem dźwiękochłonnym. Zjawisko e. znalazło zastosowanie praktyczne; e. powstające przy odbiciu fal ultradźwiękowych od przeszkód w wodzie zostało wykorzystane w —► echosondach, od defektów (uszkodzenia, pęknięcia itd.) w materiałach — w —► defektoskopii, e...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.