folklorystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) T»wo zajmuje się badaniem antropolo* gji 1 etnografji litewskiej, afcheologji, ge* ografji, statystyki, geologji, flory, fauny i innych gałęzi nauK przyrodniczych. T»wo zbiera pieśni ludowe i ich melodje, podania, przysłowia i t. d. kompletuje zbiory folklorystyczne i archeologiczne, gromadzi rękopisy, akta i książki dotyczące historji Litwy. Wydaje własny rocznik w języku litewskim pod tytułem „Tauta“ (Na■ród), w którym zamieszcza prace naukowe, organizuje odczyty publiczne i wycieczki naukowe. T»wo posiada bibljotekę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo