folkloryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych — choć występuje — to jednak znacznie rzadziej. Przeszkodą w porozumieniu się twórcy i słuchacza jest tu nie tyle sam materiał tematyczny dzieła, nie sam tylp melodyki, ile raczej sposób operowania tym materiałem, wtopienie go w nowoczesne środki harmoniczne, orkiestrowe, formalne. Zresztą i folkloryzacja w ramach wielkich form wcale nie zlikwidowała w ZSRR rozziewu pomiędzy potrzebami masowego słuchacza a awangardową twórczością kompozytorów radzieckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.