foluszniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inne były drogi rozwoju produkcji tkackiej. Najsilniej wzrosło sukiennictwo w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Liczne miasta tamtejsze stanowiły poważne ośrodki produkcji sukienniczej, wytwarzające na rynek ogólnokrajowy. Litwa, Ukraina, Białoruś to stały, choć niezbyt chłonny rynek zbytu przemysłu wielkopolskiego. Zaopatrzenie w surowce, transport i zbyt wyrobów, inwestycje w dziedzinie foluszniczej i farbiarskiej — przekraczały możliwości kapitałowe i organizacyjne cechów. Powstały warunki do organizowania systemu nakładczego, zarówno w ramach organizacji cechowej, jak i poza nią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łepkowski, Tadeusz (red.) 1973. Słownik historii Polski, wyd. 6, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.