folwarczno-chłopski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od ul. Skierniewickiej, przy której w 1863 r. mieściły się rogatki wolskie, aż do obecnych granic zachodnich miasta rozciągały się wsie i osady należące w drugiej połowie XIX w. do gmin: Czyste, Bliznę oraz — częściowo — Młociny. Ta część Woli pozostawała do końca XIX w. wsią, z gospodarką folwarczno-chłopską i ze wszystkimi pochodnymi skutkami zacofania.7 Dopiero w drugiej połowie stulecia, gdy miejska część Woli („pod cyrkułem”) stawała się terenem najbardziej dynamicznego rozwoju gospodarczego Warszawy i zakłady przemysłowe stopniowo zaczęły wykraczać poza rogatki, ulegała zmianie struktura niektórych wsi okalających dzielnicę. Przed inkorporacją przedmieść, w 1916 roku, gmina Czyste...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.