folwarczno-pańszczyźniany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) folwarczno-pańszczyźnianej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Wydaje mi się, że proces ten w naszej literaturze historycznej przedstawiono w znacznym uproszczeniu. Sądzi się, że już w pierwszej połowie XVI w. gospodarka folwarczno-pańszczyźniana ma dominujący charakter. Tymczasem jeszcze w początkach XVII stulecia w znacznej większości ziem dawnej Rzeczypospolitej (w dorzeczu Dniepru, Dniestru, a nawet na tych obszarach ziem polskich, które leżały dalej od szlaków komunikacyjnych) przeważał czynsz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •