folwarczno-parafiański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast argumentacja autora przeciw nacjonalizmowi wydaje się trafna i twórcza, bo odnosi to zjawisko do konkretnych warunków społecznych ówczesnej Polski, do atmosfery folwarczno-parafiańskiej z jednej strony 1 perypetii rozwojowych drobnomieszczaństwa z drugiej. Najistotniejsza jest oczywiście w całym wywodzie teza o humanistycznych podstawach polskiej kultury narodowej i polskiego życia społecznego. Misja, jaką...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Micewski, Andrzej 1968. W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.