fomułować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Urzędnik informujący petenta o negatywnej odpowiedzi urzędu najpierw daje wyraz przekonaniu, że urząd zasadniczo nie miałby nic przeciwko temu, aby pójść petentowi na rękę, potem zwraca uwagę na fakt, iż — w danym wypadku — zachodzą jakieś szczególne trudności, w końcu fomułuje odpowiedź odmowną. Dyskutant krytykujący pracę naukową najpierw zwraca uwagę na jakieś jej zalety, potem oświadcza, iż — obok tych zalet — istnieją w pracy poważne niedociągnięcia, w końcu wylicza te niedociągnięcia. Dyskutant chwalący pracę naukową najpierw napomyka, iż mógłby jej to i owo zarzucić, potem stwierdza, iż w porówna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna, Wierzbicki, Piotr 1970. Praktyczna stylistyka, wyd. 3, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.