fonacyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Głosotwórczość, czyli fonacyjność, oraz głosoodbiorczość, czyli audycyjność, stanowią dwa główne procesy, właściwe uzmysławianiu istniejącego psychicznie myślenia językowego. Bez tych dwóch procesów, uzmysławiających język, niemożliwe byłoby jego wytwarzanie, powstawanie i istnienie. Tylko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudouin de Courtenay, Jan N. 1984. O języku polskim. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.