fonacyjno-artykulacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nej dziedzinie uległ bardzo doniosłemu powiększeniu. Językoznawstwo tradycyjne rozporządzało tylko artykulacyjnym opisem tekstów, a więc opisem pośrednim, podającym nie cechy samych tekstów, które są kompleksami akustycznymi, lecz podającym kształt zespołu fonacyjno-artykulacyjnego zdolnego do wytworzenia i normalnie wytwarzającego dany element tekstu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman, Halle, Morris 1964. Podstawy języka, [tłum.] L. Zawadowski, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.