fonem-samogłoska

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nej w 1950 r. uważa za fonem „Lautvorstellung” 34 35, wobec czego zmuszony jest wyliczyć taką samą ilość fonemów, ile ktoś inny, względnie on sam, wyliczył głosek dla danego języka. Ilość fonemów-samogłosek jest tak wysoka u Dietha dlatego, że uważa on również dyftongi za osobne fonemy języka angielskiego. Träger 33 nie wyróżnił systemu fonologicznego „Standard English”, tylko potraktował go łącznie z innymi odmianami języka angielskiego, dla których stwarza jeden system, z czego słusznie uczynił mu zarzut Twadell 36...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.