fonemat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie ulega, zdaje się, wątpliwości, że gdy chodzi o sztuczne „języki", tworzone głównie dla celów naukowych, o języki w znacznej mierze „symboliczne", tzn. posługujące się wielką przewagą symbolów graficznych, których odpowiedniki fonetyczne albo wcale nie istnieją, albo też są skrótowymi fonematami, nie mogącymi właściwie uchodzić za pełne brzmienie słów, to istotnie są one tworzone przy pomocy szeregu umów — przez podanie symboli pierwotnych. W tym przypadku słuszną wydaje się teoria głosząca, że nie zachodzi żaden istotny związek między : 7 Por. dyskusję, jaka toczyła się w Acta Linguistica w latach 1934—1941...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rusinek, Michał (red.) 1955. O sztuce tłumaczenia. Praca zbiorowa, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.