fonematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chologicznym, w t. zw. psychologii postrzeżeń (Wahrnehmungspsychologie). Fonemy są czymś stałym, niezmiennym, natomiast ich postać dźwiękowa ulega zmianom w każdorazowym stosowaniu. Fonem składa się z fonematycznego „signalement" i postaci dźwiękowej, pierwsze jest absolutnie niezmienne, druga zaś ciągle się zmienia. „Signalement" i postać dźwiękowa łączą się w taką całość jak np. ruchy balistyczne z zamierzonymi, Fonem to znak znaku, nota notae...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.