fonematyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reguły automatyczne realizują fonematyzację każdej geminaty na dwa sposoby: (a) jako pojedynczą spółgłoskę lub (b) jako geminatę fonetyczną. Przyjęto generalną zasadę, że w wyrazach dłuższych niż dwie sylaby wymawiana jest spółgłoska pojedyncza, a w wyrazach do dwóch sylab spółgłoska podwójna. Przykłady: (1) MOSSAKOWSKI [mo.sa.*kofs.ci, mo.sa.*kos.ci], (2) ANNA [*an.na]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańczerowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1999. Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.