fonemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 6.1. 	Pozostaje jeszcze do ustalenia, które głoski w każdej grupie są głównymi, a które podrzędnymi wariantami fonemów. Ustalić również należy symbole reprezentujące te fonemy w transkrypcji fonemicznej. Za główne uznamy te warianty fonemów, które występują w największej ilości kontekstów. Symbolem fonemu niech będzie znak używany w transkrypcji międzynarodowej dla oznaczenia jego głównego wariantu lub inny symbol podyktowany względami praktycznymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.