fonemowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) F - Nagrania bramkowanych fonemowo kontekstów Konsekwencją założenia o dążeniu do zbliżenia warunków odsłuchu do naturalnych (przynajmniej w pewnych kategoriach) była decyzja o rezygnacji ze „sztucznego" cięcia sygnału na fonemowe bramki. Zamiast tego zdecydowano się wykorzystać umiejętności doświadczonego lektora (umiejętność wypowiedzenia głoski w wygłosie w brzmieniu podobnym, jakie miałaby wewnątrz wyrazu, zachowanie stałej intonacji, tempa, itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.