fonetyczno-artykulacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) § 10. Tak się przedstawia stan faktyczny zagadnienia — to, co wiadomo o wymianach b w i p 'P na gruncie polskim. Pozostaje tylko wyjaśnić te przebiegi na drodze fonetyczno-artykulacyjnej. Z góry zaznaczamy, że wypadnie nam powtórzyć niejedną obserwację z cytowanej znakomitej rozprawy Frinty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.