fonetyczno-fizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ta czysto mechaniczna tendencja do kompensacji w zakresie pracy naszych narządów mownych nie prowadzi oczywista rzecz do całkowitego znieruchomienia i skostnienia fonetyczno-fizjologicznej strony języków, jedynie tylko reguluje i równoważy zmiany (wywoływane zewnętrznymi bądź wewnętrznymi przyczynami) w zakresie artykulacji jednego narządu mownego odpowiednimi zmianami w pracy innych narządów tak, aby całość energii wyznaczonej do wymówienia głoski pozostała niezmieniona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo