fonetyczno-fonematyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) M. R. Mayenowa (1979), omawiając strukturę fonetyczno-fonematyczną tekstu, podnosi kwestię wpływu powtórzeń dźwiękowych na zacieranie się prymarnego znaczenia wyrazów i zastanawia się nad rolą powtórzeń w budowie semantycznej i rytmicznej tekstu (426 - 427). Badaczka wraca także do bardzo starego, ciekawego problemu sym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.