fonetyczno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oprócz map zdecydowanie fonetycznych, wyrazowych, np. dla kontynuantów *-o- w śródgłosie, widzę możliwość robienia także innych map, które można określić jako mapy fonetyczno-funkcjonalne. Kie ograniczałyby się one tylko do przedstawienia graficznego rozmieszczenia poszczególnych wariantów, ale dawałyby zarazem ocenę zapisanych dźwięków w ogólnym systemie gwary, w której wystąpiły. Wyobrażam sobie, że na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo