fonetyczno-graficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) specjalnie silnie wyodrębnia jeden człon od drugiego. Powody są różne: a) historyczno-rozwojowe, gdy na skutek nieukończonego procesu zrastania się wyrazów silnie jeszcze poczuwa się odrębność składowych form; b) strukturalne, w szczególności znaczeniowe, gdy przy współrzędnym ustosunkowaniu członów znaczenie całości pozostaje i w zakresie A i w zakresie B, a więc oba człony grają tu równorzędną rolę i przez to wyraźniej odcinają się od siebie; c) strukturalne, w szczególności fonetyczno-graficzne, gdy za pomocą łącznika członkujemy zbyt długie pasmo głosek1  2 i liter...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Handke, Kwiryna, Dalewska-Greń, Hanna (red.) 1994. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo