fonetyczno-ideograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lami pojęć oderwanych (np. stosunków przestrzennych); 3) piktogramy złożone zbudowane z 2 lub więcej piktogramów prostych, wskazujących na znaczenie całości struktury; 4) znaki zapożyczone, początkowo wyobrażające pewne konkretne przedmioty, później wykorzystane do zapisu jednakowo lub podobnie brzmiących wyrazów o znaczeniu trudnym do przedstawienia za pomocą rysunku; 5) znaki fonetyczno-ideograficzne, współcześnie ponad 90% znaków złożonych z dwu elementów: fonetycznego, wskazującego wymowę zapisanego wyrazu, oraz ideograficznego, określającego jego przynależność do pewnej kategorii semantycznej. W p.ch. wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Damm, Krystyna, Mikusińska, Aldona (red.) 2000. Ludy i języki świata, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.