fonetyczno-opisowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przeciwieństwie np. do omawianych map MAGP nie powinny być oznaczane dyftongi (nawet tzw. dyftongi malejące, właściwe), gdyż wtedy z góry zakłada się, że to, co charakteryzuje się artykulacją złożoną, niejednolitą, a znajduje się poza izoglosą — dyftongiem nie jest. Wstępne rozważania dotyczące uV i vV wykazały, że sprawa nie jest prosta. (Oczywiście, nie poruszam tu sprawy komentarza do map, jego zawartości pod tym względem.) Tyle, co do kartograficznego, fonetyczno-opisowego ujęcia tego zagadnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.