formalno-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znacznie określone zmienne. Jako stałe wchodzą w skład zawartości idei odpowiedniki wszystkich aktualnych własności i zdolności danego przedmiotu indywidualnego, a więc to, co Hering nazywa „całkowitym jakościowym wyposażeniem”27, własności te oczywiście w odpowiednim uporządkowaniu i zawisłościach między sobą, nadto zaś odpowiedniki idealne formalno-analitycznej budowy przedmiotu w ogóle 28. Natomiast jako zmienne wchodzą: idealne odpowiedniki 1) momentów lokalizacji w czasie i przestrzeni29, 2) momentów stanowiących modus exislentiae danego przedmiotu, 3) momentu individuationis 30. Czy w skład stałych zawartości idei...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ingarden, Roman 1972. Dzieła filozoficzne. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.