formalno-demokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zostało w r. 1918. Grosfeld pisze, że „powstało ono jako państwo burżuazyjne, zarazem imperialistyczne i wasalne, państwo, które reprezentowało imperializm własny, będąc jednocześnie narzędziem imperializmu obcego“ 29. Jaki wobec tego charakter miała formalnie demokratyczna konstytucja z roku 1921. Konstytucja zawierała szereg formalno-demokratycznych postanowień w tym celu, by oszukać masy ludowe. W rzeczywistości burżuazja polska nie miała zamiaru respektować tych postanowień 30. Postanowienia Konstytucji z 1921 r. dotyczące praw obywatelskich były systematycznie łamane. Interesującego materiału dostarczają liczne orzeczenia Sądu Najwyższego i Najwyższego Trybunału Administracyjnego31...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo