fortyfikacyjno-obronny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ów słynny w swej epoce wyczyn fortyfikacyjno-obronny nie wprowadził niczego nowego do geometrii poszczególnych narysów; zrobił rzecz ważniejszą — rozbił ich ciągłość. Pod Maastricht Maurycy Saski użył redut — dzieł „zamkniętych”, obwiedzionych wałami ze wszystkich stron; żeby ocenić klasę warszawskich umocnień, trzeba by w zachowane szkice topograficzne wrysować działa i stanowiska piechoty, wyprowadzić od nich „linie śmierci”; dopiero wtedy stare narysy zaczęłyby mówić... Ale ani Sierakowski, ani Kościuszko, pro...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bratkowski, Stefan 1979. Z czym do nieśmiertelności, wyd. drugie poszerz., Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.