fosfagenowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli procesy kataboliczne nie nadążają za potrzebami energetycznymi komórki, kwas adenozynotrójfosforowy jest regenerowany przez rezerwę fosfagenową — fosfokreatynę. Bogate w energię grupy fosfagenu są wtedy przenoszone na cząsteczki kwasu adenozynodwufosforowego (ADP), tworząc kwas adenozynotrójfosforowy (ATP). Należy podkreślić, że energia zawarta w fosfagenach może być wykorzystana przez komórkę jedynie poprzez układ ADP/ATP. Trzeba również dodać, że zupełne wyczerpanie zapasów komórki bez możliwości ich szybkiej regeneracji prowadzi do jej degeneracji i śmierci (Cumings, 1960)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sikora, Jadwiga 1973. Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biochemicznych i fizjologiczno-lekarskich, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.