fosfogenowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie potrafimy wprawdzie dokładnie przewidzieć wielkości zmian w organizmie wywołanych określonym obciążeniem treningowym, natomiast jesteśmy w stanie ustalić ogólny ich kierunek. Wystarczy wziąć za podstawę znane prawa przemiany egergii podesas pracy o różnym charakterze, aby podzielić obciążenie treninfowe na grupyt 1/ Praca "czysto" tlenowa, 2/ Praca "mieszana" ub intensywna tlenowa. 3/ Praca beztlenowa fosfogenowa. 5/Obciążenie wywołujące nasilenie przemiany plastycznej /praca anaboliczna/. Korzystne współdziałanie bezpośrednich efektów treningowych jest możliwe przy następujących układach kwiczeń: a/ beztlenowy fosfogenowy-tlenowy, b/ beztlenowy glikogenowo-mleczenowy / w niedużej objętości/ - tlenowy, c/ dowolne układy ćwiczeń o charakterze plastycznym z obciążeniem różnego rodzaju, jeśli tylko obciążenie te poprzedzają ćwiczenia rozwijające siłę mięśniową. Cząstkowymi kryteriami...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Szubra, Tadeusz (red.) 1975. Bibliografia do tematu Teoria treningu sportowego, Warszawa : AWF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.