fosfoheksoizomeraza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) II. Zmiany składu beta-lipoprotein ZOFIA KOWARZYKOWA, ZUZANNA MORAWSKA, JANINA OSTROWSKA-SKÓRA, FRANCISZEK IWANCZAK: Wektory charakterystyczne i relacja afiniczności wektokardiogramów w rosnących sercach NIKOS TAWLAS: Przewodnictwo przedsionkowo-komorowe to trzepotaniu przedsionków JÓZEF MICHOWICZ, WŁODZIMIERZ BEDNORZ, JERZY LIEBHART, IRENA ORLESKA: Zespól WPW w przebiegu choroby reumatycznej FRANCISZEK WOJCIECHOWSKI, ADAM PACYNSKI, WOJCIECH ZAWADA: Normy ciśnienia tętniczego na Dolnym Śląsku ROMAN SMOLIK, URSZULA KOSMALA, JANINA SZYMAŃSKA, WŁADYSŁAW SIDOROWICZ: Niektóre czynniki krzepnięcia i fosfoheksoizomeraza w nowotworach JÓZEF KANIAK, ZBIGNIEW KNAPIK, BARBARA KOWAL-GIERCZAK, JANINA WŁODARCZYKOWA: Zachowanie się seromukoidu w czasie leczenia insuliną chorych na zarostowo-zakrzepowe zapalenie naczyń ZOFIA CHĘCIŃSKA: Zagadnienia kliniczne i biochemiczne zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa ANDRZEJ LANGE, ROMAN SMOLIK, WITOLD ZATONSKI, MAŁGORZATA BECKER, WŁADYSŁAW SIDOROWICZ: Znaczenie chorobotwórcze kompleksów immunologicznych i ich udział w kształtowaniu obrazu klinicznego . . . . . . ■...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.