fosfopirydoksal

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) enzym działający w obecności jonów Fe2+. W wyniku tego procesu powstaje aminokwas — 3,4-dihydroksyfenyloalanina (DOPA). Następnym etapem jest dekarboksylacja L-DOPA przy udziale dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych, w obecności fosfopirydoksalu (witamina B6). W wyniku tej reakcji powstaje dopamina, k. mogąca pełnić funkcję substancji przekaźnikowej (-► układ dopaminergiczny) bądź ulegająca dalszym przekształceniom do noradrenaliny (w wyniku działania hydroksylazy dopaminy) w neuronach noradrenergicznych (-» układ noradrenergiczny). W niektórych neuronach mózgu noradrenalina ulega dalszemu przekształceniu do adrenaliny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.