fosfotrioza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ostatecznych produktach; ciąg przemian g. zapoczątkowuje -> fosforylacja glikozy (lub też —*■ fosforoliza glikogenu); powstaje fosfoglikoza — czynny metabolit; po szeregu przemian wewnątrzcząsteczkowych i ponownej fosforylacji następuje rozpad fosforylowanej sześciowęglowej cząsteczki cukru na trójwęglowe fosfotriozy, które ulegają utlenieniu na kwas fosfoglicerynowy i dalej przekształceniu w kwas pirogronowy — centralny związek w procesach —► przemiany materii; kwas pirogronowy, przyjmując rolę tlenu jako odbiorcy atomów wodoru (-> oddychanie komórko¬ we), przyłącza wodory oderwane podczas utleniania fosfotrioz, przy czym powstaje kwas mlekowy; energię, wyzwoloną podczas g., komórka zużywa na wy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.