fosfotrioza

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1324.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) ostatecznych produktach; ciąg przemian g. zapoczątkowuje -> fosforylacja glikozy (lub też —*■ fosforoliza glikogenu); powstaje fosfoglikoza — czynny metabolit; po szeregu przemian wewnątrzcząsteczkowych i ponownej fosforylacji następuje rozpad fosforylowanej sześciowęglowej cząsteczki cukru na trójwęglowe fosfotriozy, które ulegają utlenieniu na kwas fosfoglicerynowy i dalej przekształceniu w kwas pirogronowy — centralny związek w procesach —► przemiany materii; kwas pirogronowy, przyjmując rolę tlenu jako odbiorcy atomów wodoru (-> oddychanie komórko¬ we), przyłącza wodory oderwane podczas utleniania fosfotrioz, przy czym powstaje kwas mlekowy; energię, wyzwoloną podczas g., komórka zużywa na wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.