fotogenia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fotografię, która jest „obecnością realną” 75. Morin podkreśla, że właśnie na płaszczyźnie „double”, „zastępnika” (termin Kazimierza Wyki), rodzaju „alter ego” sfotografowanej osoby, lecz „alter ego” realnego, oraz obrazu mentalnego, jaki obcując ze zdjęciem sobie tworzymy, należy traktować tradycyjny termin „fotogenia”. Takie pojmowanie fotografii nawiązuje do kultur archaicznych, do mitu, według którego każdy człowiek nosi w sobie swój własny 'zastępnik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jackiewicz, Aleksander 1975. Antropologia filmu, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.