fotogeometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znajdziemy jednakże Polaków-wykładowców na różnych wydziałach, ogółem około 20 : a więc dr T. Jost, geograf ; Roman Gajda, kartograf ; dr Jerzy Wojciechowski, filozof; dr Stanisław Judek, ekonomista; dr Teodor Błachut, fotogeometria; dr Witold Rodys, nauki polityczne; dr Henryk Papee (syn ambasadora przy Stolicy Apostolskiej) chemik. Na wydziale medycznym wykładają : dr Stanisław Bobra, dr Antoni Fidler, dr Konstanty Maziec i dr Zygmunt Menżyk (wyjechał już do Stanów Zjednoczonych). W Instytucie psychologii wykłada prof, dr W. Szyryński, cieszący 8...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.