fotograf-krajoznawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) turalnego środowiska. Wszystko podporządkowane jest zasadom kompozycji dzieła plastycznego, co czyni je harmonijnym, zrozumiałym, oddziałującym poznawczo. Tak właśnie patrzy na temat i przekazuje go fotograf-krajoznawca obdarzony wszechstronną znajomością terenu, artystycznym jego odczuciem i emocjonalnymi z nim związkami...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.