fotoinhibicja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z zakresu b. są zagadnienia związane z —> fotosyntezą jak: mechanizm konwersji i magazynowania energii w roślinie zielonej, udział atomu tlenu w fotosyntetycznych fosforylacjach, fotoredukcja nukleotydów pirymidynowych przez izolowane z chloroplastów chlorofile i porfiryny, fotostymulacja i fotoinhibicja w fotosyntezie (m.in. wpływ światła czerwonego oraz interakcji różnych chlorofilów na te procesy). Innymi przykładami mogą być prace nad: strukturą rybonukleoproteidów (prowadzone za pomocą ultrawirówki i mikroskopu elektronowego), działaniem promieniowania na kwasy nukleinowe, ustalaniem wielkości i kształtu związków wielkocząsteczkowych, np. glikogenu, bia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.