fotokataliza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) które — jak zauważył później H. Helmholtz — doprowadziły do stwierdzenia, że elektryczność podobnie jak materia występuje w formie określonych „porcji”, zdeterminowanych ilościowo8. Faraday skonstatował ponadto zjawisko fotokatalizy, zbadał i wyodrębnił kilka substancji organicznych oraz skroplił szereg gazów, jak chlor, dwutlenek siarki, siarkowodór, amoniak, chlorowodór itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Eugeniusz 1962. Dzieje chemii i przemysłu chemicznego, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.