fotokopiować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Już w drugim roczniku redakcja tego interesującego kwartalnika wydała numer podwójny (95 stron formatu A4, fotokopiowanych). Zeszyty podwójne — naszym zdaniem — są wyrazem różnych kłopotów redakcyjnych, od braku materiałów po trudności poligraficzne i wydawnicze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.