fotolityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) termopary. Przewodnictwo elektrolityczne roztworów i substancji stopionych od dawna ma zastosowanie w wielu procesach technologii chemicznej, w szczególności do otrzymywania przez elektrolizę najczystszych metali, w pracach galwanizacyjnych, jak też w wielu zabiegach leczniczych. Procesy związane z przewodnictwem elektrolitycznym ciał stałych leżą u podstaw współczesnej teorii procesów fotolitycznych, zachodzących w kryształach halogenków srebra w emulsjach fotograficznych. Badania specjalnymi metodami przewodnictwa elektrycznego dużych obszarów gruntu stosuje się w geologicznych pracach poszukiwawczych. Na zakończenie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.