fotooporowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wzmacniacz jaskrawości obrazu: 1 płytka szklana, 2 przezroczysta warstwa przewodząca, 3 warstwa elektroluminescencyjna, 4 warstwa pólprzewodząca nieprzezroczysta, 5 warstwa fotooporowa OPTYCZNE MATERIAŁY, materiały używane do wykonywania części przyrządów optycznych: soczewek, pryzmatów, siatek dyfrakcyjnych itp. Dobre m.o...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.