fotorealizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ^ Nie ulega wątpliwości, że fotorealizm nawiązuje albo — jak w przypadku Petera Nagela i innych Niemców — do Neue Sachlichkeit i Valori Plastici, albo do surrealizmu (np. Paul Sarkisian), albo wreszcie do pop-artu (np. jako łącznik wymieniony być może Richard Linder, malarz związany z Hamburgiem, który w 1931 r. wyemigrował do Paryża, a od 1941 r. przebywa w Nowym Jorku)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Krakowski, Piotr 1981. O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.