fotoreportaż

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Część gospodarczą otwiera zajmujący fotoreportaż z życia i pracy rybaków morskich na dalekiej północy. Wśród statystyk podano również stan floty handlowej Szwecji, Norwegii i Danii, oraz ilość posiadanych przez te floty statków motorowych, parowców i innych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.