fotosetter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do maszyn do fotoskładania zalicza się m.in.: 1) fotosettery, zbliżone pod względem konstrukcyjnym do intertypów; fotomatryce fotosettera zawierają negatywowy obraz znaku graficznego na materiale przezroczystym wprawiony w ich ściankę czołową; znaki fotomatryc, zebranych w wierszowniku, rzutuje się kolejno na przemieszczaną w odpowiedni sposób błonę światłoczułą; fotosettery wprowadzono 1949 w USA; 2) monophoto, o konstrukcji zbliżonej do monotypów; ta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.