fowistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mistrza. I to Deraina z lat 30., już wtedy przez wiciu krytykowanego, a po wojnie (jego nieszczęsna podróż do Niemiec w 1941 roku z grupą francuskich artystów i powojenne zwycięstwo „obozu abstrakcji” nie są tu bez przyczyny) zapomnianego bądź pogardzanego. I jest może Balthus znakomitą, nieraz przestylizowaną, wersją tego, czym zapewne Derain chciał być po fowistowskich upojeniach. Może najpiękniejsze obrazy późnego Deraina, te, o jakich marzę, to dwa wspaniałe płótna Balthusa: Andre Derain z modelką z 1936, z nowojorskiej MoMA (wygląda na nim jak skrzyżowanie rzeźnika z mordercą seksualnym, ale jak to jest cudownie namalowane!) i królewska Martwa natura z 1937 (Hart...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZLit - Zeszyty Literackie (Paryż ; War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.