frankowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) HILL [hyl] sir Rowland, ur. 3 XII 1795, zm. 27 VIII 1879, inicjator reformy poczty w W. Brytanii, z zawodu nauczyciel wiejski, następnie urzędnik pocztowy; reforma ta, zaproponowana 1837 w memoriale Post Office Reform; its lmportance and Practicability i wprowadzona w życie 1840, polegała na ujednoliceniu opłat pocztowych i pobieraniu ich z góry przez frankowanie przesyłek pocztowych specjalnymi znaczkami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.