fraszkopis

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rakterystyki; słowem, okazuje się bardziej uczniem ze szkoły głośnego śmiechu fraszkopisów staropolskich niż ze szkoły cynicznego półuśmieszku Woltera. Rzecz jest potoczysta, swobodna, zabawna w parodystycznym stosowaniu stylu XVIII wieku (zarówno „szumnego“ jak „czułego“); poza tym jednak większego interesu nie wzbudza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.