fraszkopisarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uderza ogromna dbałość Przybosia, a także Bieńkowskiego (por. jego głos w dyskusji o antologii w „Nowej Kulturze”) 0 gatunkową czystość liryki. Zwłaszcza jeśli już mowa o Gałczyńskim, do którego poezji Przyboś czuje idiosynkrazję, występuje u niego zawsze bardzo ostro tendencja do nie mylenia poezji z fraszkopisarstwem. A przecież, jak to już zauważono w dyskusji, mieliśmy niejakiego Kochanowskiego i biskupa Krasickiego 1 „Bal u Senatora” w „Dziadów części trzeciej”, a obecnie mamy znakomitego, a tak pogardzanego ostatnio przez starych matadorów Białoszewskiego z jego „Mylnymi wzruszeniami”. Czyżby to była...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.